Belastingen

Afhankelijk van uw woonplaats kunnen er belastingen zijn die u moet betalen bij ontvangst van het pakket. Deze invoerbelastingen zijn uw verantwoordelijkheid als ze bestaan. Informeer naar de verschillende heffingen en belastingen in het land waar u woont. Een bestelling kan niet worden geannuleerd wegens weigering om belasting te betalen. Voor elke weigering om belastingen te betalen, zijn de eventuele retourkosten eveneens voor rekening van de klant.